niedziela, 9 sierpnia 2020
Imieniny: Klary, Romana i Rozyny

RSS RSS

High contrast
A- A+

Wersja tekstowa

KameryFacebook

Menu ▼

Formularz wyszukiwania

18.06.2020
Uwaga ! Do 8 lipca 2020 r. trwa nabór na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Kandydaci na rachmistrzów spisowych do spisu rolnego powinni spełniać następujące warunki:

  1. są osobami pełnoletnimi;
  2. mieszkają na terenie danej gminy;
  3. posiadają co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługują się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jak przebiega nabór na rachmistrza spisowego do Powszechnego Spisu Rolnego 2020?

Kandydaci na rachmistrzów powinni się zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim Stary Rynek 1, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.

 Oświadczenie o spełnieniu wymagania, o którym mowa w art.20 ust. 1 pkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Osoba odpowiedzialna za treść:  Anna Stanaszek - Kaczor
Osoba publikująca:  Urząd Miejski
Data publikacji:  18.06.2020 10:13:16
Data modyfikacji:  18.06.2020 10:14:00
Ilość wyświetleń:  276
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
18.06.2020 10:14:00Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.06.2020 10:13:16Balbina Kaczanowskadodano stronę