środa, 3 czerwca 2020
Imieniny: Anatola, Leszka i Tamary

RSS RSS

High contrast
A- A+

Wersja tekstowa

KameryFacebook

Menu ▼

Formularz wyszukiwania

15.05.2019
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W KAMIENIU POMORSKIM REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W SEKRETARIACIE

SZKOŁY  (przez rodziców/prawnych opiekunów

 od 1 marca do 7czerwca 2019r.                         

TERMIN BADANIA PRZYDATNOŚCI:

8 czerwca 2019 r. godz. 10.00   sala nr 10 w budynku szkoły.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. wniosek (dostępny w sekretariacie szkoły i na jej stronie internetowej),

2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w szkole muzycznej I stopnia,

3. jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat przedkłada zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art.36 ust.2 pkt 1 ustawy, albo opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole,   

4. dokument potwierdzający dane dziecka oraz pesel.

O PRZYJĘCIE DO:

1. klasy pierwszej cyklu sześcioletniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat  albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat, 

2. klasy pierwszej cyklu czteroletniego  może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

BADANIE PRZYDATNOŚCI POLEGA NA :

sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Adres: 72-400 Kamień Pomorski, Wolińska 9b

Sekretariat: tel. 91 32 10 102;

czynny  wt. - pt. w godz. 10.00 - 18.00;

sobota w godz. 8.00  - 16.00                         

www:  psmkamienpomorski.jimdo.com

Osoba odpowiedzialna za treść:  PSM I st.
Osoba publikująca:  Urząd Miejski
Data publikacji:  15.05.2019 12:00:05
Data modyfikacji:  15.05.2019 12:03:50
Ilość wyświetleń:  540
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
15.05.2019 12:03:50Balbina Kaczanowskaedycja strony
15.05.2019 12:03:22Balbina Kaczanowskaedycja strony
15.05.2019 12:02:01Balbina Kaczanowskaedycja strony
15.05.2019 12:01:22Balbina Kaczanowskaedycja strony
15.05.2019 12:00:41Balbina Kaczanowskaedycja strony
15.05.2019 12:00:05Balbina Kaczanowskadodano stronę