środa, 3 czerwca 2020
Imieniny: Anatola, Leszka i Tamary

RSS RSS

High contrast
A- A+

Wersja tekstowa

KameryFacebook

Menu ▼

Formularz wyszukiwania

25.02.2019
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1, 2, 3, 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami), w związku z Uchwałą Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia  01 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” Burmistrz Kamienia Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Nazwa zadania: „Organizacja imprezy sportowej z zakresu biegania oraz nordic walkingu”.

 Oferty należy przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu (pok. nr 8) w terminie do dnia 19 marca 2019 roku do godz. 14:00 (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na obowiązującym wzorze w zamkniętej kopercie opatrzoną nazwą Podmiotu z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2019 roku poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego”.

 Dodatkowych informacji o konkursie udziela w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim pani Marta Stolarz, pokój nr 2, tel. 91 38 23 961 lub e-mail: m.stolarz@kamienpomorski.pl

Osoba odpowiedzialna za treść:  Marta Stolarz
Osoba publikująca:  Balbina Kaczanowska
Data publikacji:  25.02.2019 14:27:47
Data modyfikacji:  25.02.2019 14:27:47
Ilość wyświetleń:  605
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
25.02.2019 14:27:47Balbina Kaczanowskadodano stronę
25.02.2019 14:27:47Balbina Kaczanowskadodano załącznik
25.02.2019 14:27:47Balbina Kaczanowskadodano załącznik
25.02.2019 14:27:47Balbina Kaczanowskadodano załącznik
25.02.2019 14:27:47Balbina Kaczanowskadodano załącznik
25.02.2019 14:27:47Balbina Kaczanowskadodano załącznik