niedziela, 25 sierpnia 2019
Imieniny: Belii, Ludwika i Luizy

RSS RSS

High contrast
A- A+

Wersja tekstowa

KameryFacebook

Menu ▼

Formularz wyszukiwania

Gospodarowanie odpadami

Pracownicy:
1. Sylwia Zielonko - Inspektor
2. Monika Macuga - Podinspektor

Kontakt: 91 3821142 (wew.980)

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z dniem 01 lipca 2013r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) dotycząca nowych zasad gospodarowania odpadami.

Pełne informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorski w Sali Obsługi Interesantów w pon. od 8:00-16:00, wt-pt. od 7:30-15:30 lub pod nr tel.: 913821142 (wew.980).

Każdy mieszkaniec ma obowiązek uiszczać należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresach miesięcznych do dnia 10 każdego następnego miesiąca bez wezwania, wg stawek zadeklarowanych w złożonej deklaracji. Pierwsza opłata do 10 sierpnia 2013r.

Od 31 lipca 2013r obowiązuje nowy wzór deklaracji. Obowiązek złożenia dotyczy wszystkich mieszkańców, u których nastąpiły zmiany danych  objętych dotychczasową deklaracją lub którzy nie uwzględnili nowych – obniżonych stawek.

Nowe zasady odbioru odpadów

Na terenie gminy Kamień Pomorski odbiór i transport odpadów zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych prowadzony będzie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej  2 w Kamieniu Pomorskim.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek samodzielnie podpisać umowę z firmą odbierającą odpady i złożyć oświadczenie w naszym urzędzie z kopią umowy.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK
Od 1 lipca 2013r. przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim (na terenie PGK) będzie działał bezpłatny punkt selektywnej zbiórki odpadów prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Odpady dostarczane do PSZOK mieszkańcy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Odpady można dostarczać w terminie: poniedziałek w godz. 10.00-18.00, wtorek – piątek w godz. 7.00–15.00.

W PSZOK przyjmowane będą: przeterminowane leki, baterie i przenośne akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metal i opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, chemikalia (opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, olejach), zużyte opony, odpady zielone, świetlówki.

Odpady budowlane i rozbiórkowe – kontener można zamówić w PGK Sp. z o.o.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych
Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Kamień Pomorski przekazywane są do stacji przeładunkowej w Mokrawicy. W celu dalszego zagospodarowania odbierane są przez Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie 30, 72-200 Nowogard zarządzany przez Celowy Związek Gmin R-XXI, ul. Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard, którego Gmina Kamień Pomorski jest członkiem.

Poziomy Recyklingu – Gmina Kamień Pomorski

Na podstawie art.3 ust.2 pkt.9 ustawy z 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy mają obowiązek podania do publicznej wiadomości danych o osiągniętych w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- do dnia 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

- do dnia 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

Osoba odpowiedzialna za treść:  Sylwia Zielonko
Osoba publikująca:  Balbina Kaczanowska
Data publikacji:  06.03.2014 12:35:45
Data modyfikacji:  09.12.2015 13:54:16
Ilość wyświetleń:  5579
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
09.12.2015 13:54:16Balbina Kaczanowskaedycja strony
30.04.2015 15:12:25Balbina Kaczanowskaedycja strony
30.04.2015 14:59:17Balbina Kaczanowskaedycja strony
30.12.2014 14:17:41Balbina Kaczanowskaedycja strony
06.12.2014 09:14:13Balbina Kaczanowskaedycja strony
08.08.2014 07:51:00Balbina Kaczanowskaedycja strony
30.07.2014 12:05:09Balbina Kaczanowskaedycja strony
28.05.2014 08:36:12Balbina Kaczanowskaedycja strony
06.05.2014 11:58:27Balbina Kaczanowskaedycja strony
06.05.2014 11:53:39Balbina Kaczanowskaedycja strony
06.05.2014 11:52:34Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.04.2014 11:30:31Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.04.2014 11:18:24Balbina Kaczanowskaedycja strony
07.04.2014 14:26:51Balbina Kaczanowskaedycja strony
31.03.2014 12:42:43Balbina Kaczanowskaedycja strony
21.03.2014 13:25:21Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2014 12:45:35Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2014 13:50:00Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2014 13:49:36Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2014 13:49:14Balbina Kaczanowskaedycja strony
07.03.2014 12:48:43Balbina Kaczanowskaedycja strony
06.03.2014 12:52:04Balbina Kaczanowskaedycja strony
06.03.2014 12:51:16Balbina Kaczanowskaedycja strony
06.03.2014 12:50:16Balbina Kaczanowskaedycja strony
06.03.2014 12:47:57Balbina Kaczanowskaedycja strony
06.03.2014 12:43:07Balbina Kaczanowskaedycja strony
06.03.2014 12:35:45Balbina Kaczanowskadodano stronę