czwartek, 9 kwietnia 2020
Imieniny: Mai, Marcelego i Wadima

RSS RSS

High contrast
A- A+

Wersja tekstowa

KameryFacebook

Menu ▼

Formularz wyszukiwania

Akty Prawne
 • ZARZĄDZENIE NR 136/13 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 17 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2014 ROK Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Zobacz tekst zarządzenia nr 136/13
  Zobacz projekt uchwały podlegający konsultacjom społecznym
 • Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kamień Pomorski w 2013 roku w sferze ratownictwa i ochrony ludności
  Zobacz tekst zarządzenia nr 70/13
 • Zarządzenia nr 13/13 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kamień Pomorski w 2013 roku w sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonego w dniu 10 stycznia 2013 roku
  Zobacz tekst zarzadzenia nr 13/13
 • ZARZĄDZENIE NR 4/13 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kamień Pomorski w 2013 roku w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ogłoszonego w dniu 31 grudnia 2012 roku
  Zobacz tekst zarzadzenia nr 4/13
 • Powołanie składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamień Pomorski w 2013 roku w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2012 roku
  Zobacz tekst zarzadzenia nr 1/13
Osoba odpowiedzialna za treść:  Aleksandra Sławińska
Osoba publikująca:  Urząd Miejski
Data publikacji:  06.03.2014 10:53:48
Data modyfikacji:  29.02.2016 11:02:54
Ilość wyświetleń:  15728
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
29.02.2016 11:02:54Balbina Kaczanowskaedycja strony
23.10.2015 12:31:31Elżbieta Kucharskaedycja strony
06.03.2014 10:53:48Lucjan Skwarekdodano stronę